Górnik Zabrze handball

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych decydujący o celach i zakresach przetwarzanych danych jest Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A, ul. Wolności 406 41-800 Zabrze, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować korzystając z poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub przepis prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań:
  1) ustanowionych przez Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A we współzawodnictwie sportowym oraz organizacyjnym, sportowym i dyscyplinarnym, związanym z Pani/Pana statusem w rodzinie sportowej – piłkarz, sędzia, trener, delegat, obserwator, agent piłkarski, do organizowania rozgrywek piłki ręcznej oraz kontrolowania i nadzorowania ich przebiegu, rozgrywanych w różnych formach na terytorium Polski,
  2) w celach archiwizacyjnych (na podstawie art. 7, Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.),
  3) w celu realizacji obowiązków podatkowych, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych (podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych oraz z przepisów o rachunkowości),
  4) w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora jak: przechowywanie danych osobowych do celów archiwalnych w interesie publicznym, prowadzenie analiz i zestawień związanych z organizowanymi rozgrywkami,
  5) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego związanego z działalnością Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A.
 5. Pani/Pana dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie Przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane będą udostępniane (art. 4 pkt 9) organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Organy publiczne, którym ujawnia się dane osobowe w związku z ich prawnym obowiązkiem sprawowania funkcji publicznej to: organy podatkowe, organy celne, jednostki analityki finansowej, niezależne organy administracyjne czy organy rynków finansowych regulujące i nadzorujące rynki papierów wartościowych.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  1) międzynarodowe struktury piłki ręcznej oraz zagraniczne federacje piłki ręcznej,
  2) ZPRP,
  3) ubezpieczyciele,
  4) firmy kurierskie, przewozowe i pocztowe,
  5) podmioty prowadzące działalność leczniczą,
  6) podmioty zewnętrzne wspierające Górnik Zabrze Piłka Ręczna S,A w świadczeniu usług drogą elektroniczną, realizują usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, współpracują w ramach kampanii marketingowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na czas do ustania przyczyn tego przetwarzania w tym do momentu wycofania zgody jeśli była ona przesłanką legalizującą przetwarzanie oraz w terminach wymaganych rzez przepisy prawa.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do przenoszenia danych.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadkach wskazanego przekazania Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A stosuje odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Sklep

Wybrane gadżety z naszego sklepu

Klaskacze

Klaskacze

Cena: 8,00
Szalik kibica

Szalik kibica

Cena: 45,00
Replika koszulki meczowej

Replika koszulki meczowej

Cena: 119,00
Pełna oferta

Kontakt

Górnik Zabrze - herb
Górnik Zabrze Piłka Ręczna Spółka Akcyjna

 41-800 Zabrze, ul. Wolności 406
 +48 664 099 466
 sekretariat@handballzabrze.pl
 Sekretariat czynny pn-pt 8.00 – 16.00

 Polityka prywatności
 Dla mediów
 Regulamin masowej imprezy sportowej
 Protokół sanitarno-epidemilogiczny Superliga

Dariusz Czernik
Dariusz Czernik
Dyrektor Klubu

 +48 664 099 466
 czernik@handballzabrze.pl

 

Dominik Zawadzki
Rzecznik Prasowy
Specjalista ds. social media

 +48 512 543 124
 zawadzki@handballzabrze.pl

 

Natalia Skrzydlewska
Natalia Skrzydlewska
Specjalista ds. marketingu

 +48 664 099 466
 marketing@handballzabrze.pl